Demokratske radionice

Kalendar događaja

Februar 2018
P U S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

Kalendar događaja

pon feb 19 @ 9:00AM - 01:00PM
OŠ" Vuko Jovović", Danilovgrad
uto feb 20 @ 9:00AM - 01:00PM
"Ljudska prava" - OŠ"Janko Mićunović", Moštanica, Nikšić
uto feb 20 @ 2:00PM - 06:00PM
„Demokratija i parlament", OŠ „Štampar Makarije", Podgorica
sre feb 21 @ 9:00AM - 01:00PM
OŠ "Lovćenski partizanski odred", Cetinje
čet feb 22 @ 9:00AM - 01:00PM
„Demokratija i parlament", OŠ" Štampar Makarije", Podgorica
pet feb 23 @ 9:00AM - 01:00PM
OŠ" Štampar Makarije", Podgorica
pon feb 26 @ 2:00PM - 06:00PM
OŠ" Meksiko", Bar
uto feb 27 @ 2:00PM - 06:00PM
OŠ" Meksiko", Bar
sre feb 28 @ 2:00PM - 06:00PM
OŠ" Meksiko", Bar
čet mar 01 @ 9:00AM - 01:00PM
OŠ" Oktoih", Podgorica

Treneri / Trenerice Demokratskih radionica

 grupna3

Milka

milka3Zdravo, ja sam Milka iz Podgorice.

Obrazovanje:
Završila sam osnovne studije Pedagogije na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Na Demokratskim radionicama sam počela da radim početkom 2014. godine.

Motivacija za rad na programu:
Ono zbog čega sam se ja odlučila da budem dio tima Demokratskih radionica, jeste način rada sa djecom. Neformalno obrazovanje pruža djeci mogućnost da kroz različite aktivnosti iskažu svoju kreativnost i talente. Zbog toga, smatram da radom na ovom programu, mogu doprinijeti da djeca steknu dodatna znanja i vještine, koje će im pomoći da nauče kako i na koji način mogu biti aktivno uključeni u život svoje zajednce. Osim toga, rad sa djecom i mladima mi omogućava da saznam više o njihovim interesovanjima i načinu razmišljanja, što stvara prostor za razmjenu ideja, mišljenja i diskusiju. Ono što me dodatno motiviše je i dječija stalna zainteresovanost za učešće na radionicama, kao i njihovo zadovoljsto i oduševljenje, kako radom, saradnjom sa drugarima, tako i konačnim produktom.

Poruka djeci:
Poštujte različitosti, jer nas one čine bogatijim.

Jelena

jelenan3Zdravo! Ja sam Jelena. Živim u Podgorici.


Obrazovanje:
Specijalistkinja sam socijalne politike i socijalnog rada, čije sam studije završila 2008. godine na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, na kojem sam, trenutno, magistrantica. Takođe, 2008. godine sam završila Univerzitetski kurs za omladinsku radnicu na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Deset godina sam uključena, kroz volonterski i profesionalni rad, u programe omladinskog rada i građanskog aktivizma, te samim tim doprinosim ličnom i razvoju zajednice.


Motivacija za rad na programu:
Rad sa i za mlade ljude uvijek je predstavljao moj afinitet, jer su djeca i mladi najiskrenije kolege. Uzevši u obzir da kroz politiku ljudi stvaraju, provode i/li mijenjaju pravila po kojima žive, veoma je važno da se svijest o demokratiji i aktivizmu podiže kod djece već tokom osnovnog školovanja. Na taj način djeca stiču jasniju sliku o građanskim pravima i obavezama, te u kasnijem uzrastu imaju izbor i priliku da aktivno učestvuju u stvaranju, mijenjanju i razvoju društvenih okolnosti. Svakako, socijalne i tehničke vještine koje djeca stiču prolazeći Demokratske radinice, predstavljaju sjajnu osnovu za njihov rast i razvoj. Drago mi je što sam dio ovog procesa, jer mladi ljudi jesu važni akteri života i razvoja svakog društva i bez vašeg aktivnog učešća, nema ni napretka.


Poruka djeci:
ŽIVI DEMOKRATIJU, JER DEMOKRATIJA SI TI!

Miloš

milos3Pozdrav svima. Moje ime je Miloš. Na ovom projektu radim od početka kao trener i kao koordinator za novine.

Obrazovanje:
Magistrirao na Fakultetu političkih nauka (Univerzitet Crne Gore) na odsjeku - Međunarodni odnosi. Završio postdiplomske studije na Pravnom fakultetu (UCG) - odsjek Međunarodno pravo. Završio osnovne studije na Fakultetu političkih nauka (UCG) - odsjek Međunarodni odnosi. Pohađao akademiju za demokratiju i ljudska prava – Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights (BIM). Učestvovao na brojnim međunarodnim konferencijama širom Evrope. Polja interesovanja: Međunarodno javno pravo, Međunarodno izbjegličko pravo.

Motivacija za rad na programu:
Na početku ličnih i profesionalnih usavršavanja, radio sam duži niz godina sa djecom sa poteškoćama u razvoju i na promociji inkluzivnog obrazovanja. Taj rad je krunisan nacionalnim priznanjem "Iskra" za filantropiju i motivisao me da i dalje radim sa djecom i mladima. Bavljenje umjetnošću kroz amatersko pozorište i gostovanja u pozorištima širom bivše Jugoslavije, omogućila su mi da osjetim i uđem u dječiji svijet i kroz umjetnost. Nadam se da će Demokratske radionice doprinijeti svim postavljenim ciljevima ovog projekta kao i podizanju demokratske svijesti među najmlađima i širenju znanja o demokratiji, Evropskoj uniji i ljudskim pravima. U demokratskim radionicama vidim pravi način da sva znanja stečena dugogodišnjim školovanjem i usavršavanjima, prenesem našoj ciljnoj grupi. Vođen dosadašnjim iskustvom u radu, komentarima polaznika radionica, uspješnim produktima koje stvaramo, predviđam da će radionice i dalje biti, a i ostati najvidljiviji projekat  neformalne edukacije među djecom i mladima. Bio bih zadovoljan, da ovaj projekat bude polazna tačka u dječijem razvoju i njihovom shvatanju demokratije, prava koja pripadaju svima i naše budućnosti – Evropske unije.

Poruka djeci:
Kao poruku iskoristiću riječi Seneke: „Ne učimo za školu, nego za život". Koristite svaki životni događaj da iz njega izvučete pouku i učite na svojim i greškama drugih. Živite demokratiju svaki dan!

Jelena

jelenac3Zdravo svima! Moje ime je Jelena. Rođena sam u Nikšiću. Na projektu ,,Demokratske radionice" sam odradila pripravnički koji je trajao devet mjeseci, a ubrzo nakon završetka postala sam dio izvanrednog tima.

Obrazovanje:
Završila sam specijalističke studije na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, odsjek Pedagogija.

Motivacija za rad na programu:
Oduvijek sam maštala da radim sa djecom jer je to nešto što me ispunjava i u čemu uživam. U radu sa djecom, potrebno je posvetiti im maksimalnu pažnju i ukazati im poštovanje, jer od njih možemo mnogo saznati i naučiti. Svaki dan sa njima je novi izazov koji me motiviše da pružim maksimum u poslu koji obavljam. Djeca su naša nada i prozor u svijet, stoga se trudim da im svoje znanje prenesem na njima najprihvatljiviji način. Smatram da projekat ,,Demokratske radionice'' može da doprinese razvoju demokratske svijesti kod djece i da ulaganjem u njih možemo da obezbijedimo kvalitetnu budućnost – za njih i za nas! Kroz naše edukativne radionice učimo djecu da budu odgovorni građani, podstičemo ih da budu aktivni članovi jedne zajednice i trudimo se da razvijaju vještine i usvajaju vrijednosti koje su od ključnog značaja za razvoj demokratske svijesti.

Poruka djeci:
Drugari, svakodnevno radite na svom obrazovanju, na prihvatanju različitosti i informišite se o svojim pravima jer na taj način proširujete svoje poglede u svijet.

SLAVICA

slavica3Zdravo! Ja sam Slavica. Iz Nikšića sam.

Obrazovanje:
Profesorica sam filozofije koju sam studirala na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Ujedno sam omladinska radnica. Univerzitetski kurs za omladinsku radnicu završila sam 2009.godine. Devet godina sam radila kao novinarka i urednica u jednoj crnogorskoj televiziji.

Motivacija za rad na programu:
Demokratske vrijednosti predstavljaju jedan od bazičnih principa na kojima se Konvencija o pravima djeteta zasniva. Put od predškolskog perioda pa do razvijenih demokratskih građana je veoma dug i složen. Da bi se dijete osposobilo za život u demokratskom društvu i bilo spremno da odgovorno obavlja svoju ulogu demokratskog građanina, potrebno je posjedovanje i poznavanje demokratskih vrijednosti. Zahvaljujući programu „Demokratske radionice" vjerujem da će mladi ljudi na adekvatan način usvojiti osnove na kojima počiva naše demokratsko društvo. Srećna sam što imam priliku da dam svoj doprinos izgradnji demokratije u našem društvu i to je nešto što čini da se osjetim korisnom i odgovornom. Rad sa mladima je neiscrpan, inspirativan, odgovoran i human proces i vjerujem da će moj rad doprinijeti da mlade ljude podstaknem da direktno učestvuju u izgradnji demokratskog društva; da shvate koje su njihove obaveze i prava, da poštuju vrijednosti i postanu aktivni članovi društva. Davanjem svog doprinosa izgrađujemo sistem vrijednosti koji će nam pomoći da budemo ravnopravni članovi društva u kojem živimo. Poštujmo druge, poštujmo život, kažimo šta mislimo i budimo aktivni.

Poruka djeci:
Ako poštujete druge i znate svoja prava, a ne zloupotrebljavate ih; ako ste aktivni u školi i zajednici, i to koristite za lični razvoj; ako znate šta želite i to i kažete, a time ne ugrožavate druge; ako ste spremni da prihvatite drugačije od vas i pomognete im; ako ste spremni da učite i napredujete i time date doprinos društvu; ako ste tolerantni i bez predrasuda; ako razumijete pravila i zakone države i pridržavate ih se, onda ste spremni da budete aktivni građani društva u kome živite i da date doprinos njegovoj izgradnji.

Denis

denis3Zdravo! Ja sam Denis iz Berana.

Obrazovanje:
Profesor sam sociologije koju sam studirao na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Univerzitetski kurs za omladinskog radnika završio sam 2008. godine. Već dugo godina radim kao omladinski radnik.

Motivacija za rad na programu:
Razlog zbog kojeg sam se zainteresovao za realizaciju i učešće u radionicama jeste sama tema radionica. Demokratija je, prije svega, poseban i cjelovit način mišljenja i djelovanja koji obuhvata sve - od privatnog života, odnosa u zajednici, do međunarodnih odnosa. Demokratija je zapravo način života i sa sobom nosi cijeli sistem vrijednosti na kojem treba raditi i koji čini svakog pojedinca, a i društvo, etičnijim. Ono što je značajno za ovu temu jeste što djeca i mladi imaju priliku da se upoznaju sa mehanizmima učešća u jednom demokratskom društvu i da se na taj način stvore osnovni uslovi za njihovo dalje aktivno učešće u životu društva.

Poruka djeci:
Pitajte da biste saznali.

Slobo

slobo3Ćao!!! Ja sam Slobodan iz Podgorice.

Obrazovanje:
Trenutno studiram ekonomiju, smjer Menadžment. Devet godina sam već uključen, volonterski i profesinalno, u omladinski rad i građanski aktivizam, i na taj način pokušavam da razvijem sebe i učestvujem u razvoju svoje okoline.

Motivacija za rad na programu:
Ovaj posao me veoma inspiriše, jer smatram da kroz rad sa djecom doprinosim razvoju društva. Do sada sam imao prilike da radim u različitim društvenim projektima, međutim, vjerovatno ni jedan nije imao ovako veliki značaj za cijelu državu kao ovaj. Svojim radom doprinosim razvoju svoje okoline i to je upravo onaj element koji me pokreće da svoj posao radim kvalitetno.

Poruka djeci:
Znanjem mijenjajte svoju okolinu!

© Skupština Crne Gore
Sva prava zadržana.