Demokratske radionice

Kalendar događaja

Februar 2018
P U S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

Kalendar događaja

pon feb 19 @ 9:00AM - 01:00PM
OŠ" Vuko Jovović", Danilovgrad
uto feb 20 @ 9:00AM - 01:00PM
"Ljudska prava" - OŠ"Janko Mićunović", Moštanica, Nikšić
uto feb 20 @ 2:00PM - 06:00PM
„Demokratija i parlament", OŠ „Štampar Makarije", Podgorica
sre feb 21 @ 9:00AM - 01:00PM
OŠ "Lovćenski partizanski odred", Cetinje
čet feb 22 @ 9:00AM - 01:00PM
„Demokratija i parlament", OŠ" Štampar Makarije", Podgorica
pet feb 23 @ 9:00AM - 01:00PM
OŠ" Štampar Makarije", Podgorica
pon feb 26 @ 2:00PM - 06:00PM
OŠ" Meksiko", Bar
uto feb 27 @ 2:00PM - 06:00PM
OŠ" Meksiko", Bar
sre feb 28 @ 2:00PM - 06:00PM
OŠ" Meksiko", Bar
čet mar 01 @ 9:00AM - 01:00PM
OŠ" Oktoih", Podgorica

O PROGRAMU

Demokratske radionice „Barbara Pramer" predstavljaju program Skupštine Crne Gore, koji ima za cilj da doprinese jačanju veza između parlamenta i mladih, posebno osnovnoškolske populacije.
Demokratske radionice „Barbara Pramer" zamišljene su kao program građanskog obrazovanja za učenike osnovnih škola, koji se sprovodi u formi četvorosatnih radionica, kroz koje djeca uzrasta od osam do petnaest godina uče kako funkcioniše demokratija. Program ima za cilj da podstakne interesovanje kod mladih za demokratske procese i da doprinese njihovom boljem razumijevanju. Radionice se sprovode uz pomoć pažljivo izabranih i obučenih predavača/trenera, kroz interaktivne sadržaje i na način prilagođen pomenutom uzrastu. Kroz radionice na temu „Demokratija i parlament", „Evropska unija" i „Ljudska prava", mladi stiču znanja o parlamentarnoj demokratiji, funkcionisanju parlamenta, donošenju i primjeni zakona, institucijama i vrijednostima Evropske unije, kao i univerzalnim ljudskim principima pretočenim u ljudska i dječija prava. Stečena znanja i iskustvo djeca i mladi ugrađuju u novinske, radio ili TV priloge, koji se kasnije objavljuju na internet stranicama Demokratskih radionica.
Demokratske radionice „Barbara Pramer" Skupštine Crne Gore sprovode se uz podršku Ministarstva prosvjete.

O RADIONICAMA

Tokom četvorosatne radionice, sa djecom radi tim obučenih trenera i trenerica (omladinskih radnika), koji djeci, kroz interaktivne sadržaje i na način prilagođen njihovom uzrastu, predstavljaju osnove demokratije i zašto je važno biti aktivan građanin u društvu.
Kreativnim metodama u malim grupama (kroz asocijacije, primjere iz života djece, razgovor i sl), treneri djeci približavaju navedene teme, kako bi ih zainteresovali za njih i podstakli da stiču dalja znanja u ovoj oblasti. Dio interaktivnog i pristupačnog načina rada sa djecom podrazumijeva i pisanje priča i pjesama, izradu crteža, stripa, intervju i/ili foto-priča, kojima djeca dočaravaju stečeno znanje, anketiranje građana.
Kroz ovaj program Skupština Crne Gore nastoji da obezbijedi, kad god je moguće, i posjetu poslanika i poslanica Skupštine Crne Gore, kao i drugih crnogorskih i stranih zvaničnika (ambasadori, predstavnici stranih parlamenata, institucija EU i međunarodnih ogranizacija) demokratskim radionicama, gdje učesnici imaju priliku da se kroz pitanja i razgovor, u direktnom susretu sa poslanicima i poslanicama i drugim gostima, upoznaju sa njihovim radom i radom parlamenta kao institucije.
U okviru četvorosatne radionice na temu „Demokratija i parlament", djeca, takođe, imaju priliku da posjete zgradu Skupštine Crne Gore, upoznaju se sa načinom rada, nadležnostima i istorijatu istitucije, a iz prostorija za novinare i uživo osjete atmosferu rasprave i usvajanja zakona.
Na kraju radionice, djeca dobijaju dječije novine, odnosno slušaju i gledaju radio ili TV prilog, čiju sadržinu čine njihovi radovi osmišljeni tokom četvoročasovnog rada, koji se kasnije objavljuju na internet stranicama Demokratskih radionica.

CIKLUSI OBUKA TRENERA:

Treneri su prošli niz važnih obuka, kako bi se uspješno pripremili za sprovođenje programa:
• obuka po modelu austrijskih „Demokratskih radionica", kroz intenzivan rad sa ekpertima iz organizacije Mϋellers Freunde, koji pružaju tehničku i stručnu podršku u realizaciji demokratskih radionica u Parlamentu Austrije;
• obuka pružanja Prve pomoći;
• upoznavanje sa radom Skupštine Crne Gore;
• obuke koje su se odnosile na svaku pojedinačnu temu;
• ovladavanje vještinama kompjuterskih programa (Adobe InDesign i Adobe Photoshop), koji su neophodni za izradu dječijih novina;
• ovladavanje vještinama kompjuterskog programa (MAGIX Samplitude Music Studio), koji je neophodan za izradu dječijih radio priloga;
• ovladavanje vještinama kompjuterskog programa (Adobe Premiere Pro), koji je neophodan za izradu dječijih video priloga;
• niz razvojnih obuka u cilju unapređenja kvaliteta programa.

 

Flajer Demokratskih radionica

© Skupština Crne Gore
Sva prava zadržana.