Loading color scheme

Isječak iz video priloga 44 koji su uredili učenici IV-V razreda iz OŠ „Radoje Čizmović“ iz Nikšića, snimljen 1.12.2014. godine

Svako dijete ima pravo na besplatno osnovno školovanje, kao i obavezu da ide u osnovnu školu. Država garantuje i osigurava da svako dijete završi osnovnu školu. Time ga ohrabruje da nastavi svoje školovanje i prepozna vrijednost znanja. Vrijednost znanja je izuzetno dragocjena, jer nam nudi bolji život. Znanje nas podstiče da prepoznamo i bolje koristimo mogućnosti koje nas okružuju.

Mi često čujemo kako kažu da je obrazovanje ključ uspjeha. Često čujemo i to da se učimo dok smo živi. Možemo da kažemo da je i jedno i drugo tačno. Bez znanja se nećemo snaći u životu, jer i da pređemo ulicu potrebno je da znamo gdje i kada je možemo preći a da ne poremetimo red u saobraćaju ili da nas saobraćajna gužva ne ugrozi. I svaka radnja koju preduzmemo u toku dana zahtijeva određeno znanje i umijeće. A tek složeniji poslovi! Ljudi mnogo uče da bi postali doktori ili profesori, mnogo vremena odvoje da bi naučili kako da projektuju zgrade, proizvode hranu, upavljaju preduzećem ili nekim drugim dobrom. Dakle, za sve je potrebno znanje.

Da bismo bili dio društva u kom živimo – potrebno je da nešto znamo, inače bismo teško bili prihvaćeni u tom istom društvu, a ni mi sami ne bismo u tom slučaju bili srećni. Takođe je važno da društvo i država u kojoj živimo podstiče mlade ljude da se obrazuju, da ponudi mogućnosti, povoljnosti, da da putokaze koji će olakšati izbor u kom pravcu želimo da se obrazujemo. U tom smislu, bitno je znati šta volimo da radimo, šta nas posebno ispunjava, u čemu se potpuno zaboravimo radeći to i šta nas nadahnjuje. Time ćemo otkriti puteve koji nas vode stalnom učenju i sazrijevanju u onom što odaberemo kao svoj životni pravac.

  • • Koje predmete u školi volite?
  • • Koje knjige volite da čitate?
  • • Prepoznajete li u kojim uslovima najbolje učite? Šta vas podstiče na učenje?
  • • Kako se osjećate kada savladate neko gradivo?
  • • O čemu biste voljeli da učite više? Kojom profesijom da se bavite?