Loading color scheme

Produkti

Isječak iz video priloga 180 koji su uredili učenici VI-4 razreda iz OŠ „Milija Nikčević“ iz Nikšića, snimljen 6.12.2018. godine

Život svakog čovjeka je neprocjenjivo važan. Mogli bismo reći da kada se rodi jedno ljudsko biće da se cijela planeta i sve što postoji raduje. Zato je odnos prema ljudskom životu osnov svega. Čovjek svojim rođenjem dobija dva zadatka: da opstane kao cjelovito i dostojanstveno ljudsko biće i da se slobodno razvija na sopstvenu radost i na radost ljudi koji ga okružuju. Zato je ovo pravo veoma važno i svaka država je u obavezi da ga zaštiti i osigura njegovu primjenu u pravom smislu te riječi, za svakog građanina pojedinačno.

Šta se dešava kada neko nekome ugrozi pravo na život? Sva druga prava bivaju ugrožena. Ali nije dovoljno da čovjek samo živi. Važno je kako živi da bi opstao i sačuvao svoj život u zdravim okvirima. A sve ovo je nemoguće bez razvoja ličnosti. Iz tog razloga su ova tri elementa zajedno u jednom pravu – život, opstanak i razvoj. Čovjek živi i može da opstane samo ako mu je dozvoljeno da se razvija i to da se razvija na svim poljima koje jedna ličnost posjeduje – da radi i komunicira, da ima dom i porodicu, da se kreće i slobodno razmišlja i govori, da pomaže i prima podršku od drugih ljudi, da upoznaje ljude i zemlje, da slobodno izražava svoja osjećanja i da njeguje svoje talente. Sve je ovo izuzetno važno da bi čovjek rekao da je živ.

I tada je čovjek srećan. Tada može da bude primjer i inspiracija drugima. Život je zaista neprocjenjivo blago i dat nam je da iskusimo svu njegovu ljepotu, uz veliki trud i odgovornost, jer sve najdragocjenije stvari sa pažnjom se čuvaju i njeguju, s ljubavlju se štite i vole.

  • • Da li znate šta da uradite i kome da se obratite u slučaju da je vaše pravo na život ugroženo? 
  • • Da li se radujete životu i svakom novom danu?
  • • Da li vas neko stalno na to podsjeća, koliko je važno i da od toga sve proističe? Ko?
  • • Kada pomislite na život, koja boja vam je pred očima? Zašto?
  • • Da li ponekad razgovarate sa nekim o životu? Sa kim?
  • • Zamislite sada da vam neko kaže život. I ta riječ vam odzvoni u ušima. Odgovorite na to jednom rečenicom. Koje riječi, koji rečenični sklop se stvara u vama pa ga izgovarate kada čujete riječ život? Napišite to.