Loading color scheme

Isječak iz video priloga 93 koji su uredili učenici VII-2 razreda iz OŠ „Branko Božović“ iz Podgorice, snimljen 11.12.2015. godine

Ljudska prava postoje zbog dobrobiti čovjeka, da bi osigurala miran i dostojanstven život. Pripadaju svakom čovjeku koji se rodi na planeti. Svi imamo pravo na svoje pravo, kaže naš voditelj u video prilogu koji ste pogledali. Nema izuzetaka, dakle. Svaki čovjek, svako ljudsko biće je jednako važno! Mi smo tu, na Zemlji, jedni zbog drugih. Potrebni smo jedni drugima, da učimo jedni od drugih, da dajemo jedni drugima i da primamo sve što nam je potrebno. Sve što je ikada bilo potrebno svakom pojedinačnom čovjeku na planeti, postoji za njega, samo ako se poštuju ljudska prava svih jednako.

Po Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima postoje četiri osnovne karakteristike ljudskih prava. Prava su univerzalna, neotuđiva, neponištiva i nedjeljiva. Šta to pojedinačno znači?

Važno je da prava budu jednaka za sve. To je univerzalnost, univerzalni princip jednakosti svakoga. Ni manje ni više nego jednaka za sve. Za svakoga se jednako tumače, svakome na isti način pripadaju.

Čovjek, kada se rodi, dobija ovaj svežanj ljudskih prava samo zato što se rodio i što je ljudsko biće. Ne kupuje ih niti pozajmljuje, već rođenjem dobija. Zato su ljudska prava neotuđiva. Prosto nam uvijek pripadaju dok živimo svoj život. U svakom trenutku i segmentu života pripadaju nam.

Nijedno pravo nije suvišno i ne može se ukinuti. Ukidanjem bilo kog ljudskog prava, jedan segment čovjekovog života bio bi ugrožen. Nedostajala bi jedna kockica u slagalici života, jedan djelić cjelokupne slike ljudskog dostojanstva i cjelovitosti.  Zato su prava i neponištiva.

Sva prava su su podjednako važna. Time su nedjeljiva. Ravnoteža bi bila narušena bilo kakvim dijeljenjem prava na više ili manje važna.

    • • Kada kažemo ljudska prava, šta vam prvo padne na pamet?
    • • Osjećate li da su vama u životu sva prava koja poznajete na raspolaganju?
    • • Da li nekada pričate o svojim, tj. ljudskim pravima? Na koji način?
    • • Šta smatrate važnim kada govorimo o ljudskim pravima?
    • • Da li vam navedene karakteristike ljudskih prava zvuče važnim? Možda imate neku karakteristiku na umu koja se vama čini bitnom?