Loading color scheme

Isječak iz video priloga 222 koji su uredili učenici VIII razreda iz OŠ „Božidar Vukovuć Podgoričanin“ iz Podgorice, snimljen 26.2.2020. godine

Evropska unija u želji da svojim građanima pruži kvalitetan život posebnu pažnju posvećuje pravima građana u Evropskoj uniji. Primjena u praksi i poštovanje dolje navedenih prava građana omogućava visok standard življenja, kao i miran i siguran život po ljudskim mjerilima.

U našem video prilogu djeca su se osvrnula na jedno od prava građana u EU, pravo glasa na izbor u drugoj državi, a u samom nastavku je navedeno deset prava građana u Evropskoj uniji, na koja Evropska unija posebno obraća pažnju. Ova prava pokrivaju deset različitih oblasti iz svakodnevnog života građana EU (Evropski i lokalni izbori, pravo na izražavanje, sloboda kretanja, zdravlje, prava potrošača, putovanja, telekomunikacije, prekogranični razvod braka i odvojeni život, prava žrtava zločina i pošteno suđenje, pravo na informisanje i savjetovanje).

Deset prava Evropske unije:

 • Pravo glasa na izborima za Evropski parlamenti na lokalnim izborima u državi EU u kojoj imate boravište, pod istim uslovima kao državljani te države;
 • • Pravo na izražavanje mišljenja o novim zakonima EU, pravo na pokretanje građanske inicijative;
 • • Pravo na školovanje i zapošljavanje na cijeloj teritoriji EU;
 • • Pravo na dobijanje zdravstvene njege na cijeloj teritoriji EU;
 • • Pravo na visoke standarde zaštite potrošača;
 • • Pravo na kvalitetne uslove putovanja;
 • • Pravo na kvalitetne telekomunikacijske usluge po pristupačnim cijenama;
 • • Pravo na prekogranični razvod braka i odvojeni život;
 • • Prava žrtava zločina i pošteno suđenje;
 • • Pravo na informisanje o svojim pravima.

Pitanja za razmišljanje:

 • • Da li smatrate da pored navedenih prava postoje prava koja bi, po vama, bila izuzetno važna i koja biste vi svakako uvrstili na ovu listu prava?
 • • Koje ili koja od gore navedenih prava vas posebno interesuju? Zašto?
 • • Da li u svom životnom okruženju prepoznajete primjere poštovanja ovakvih i sličnih prava građana?