Loading color scheme

Isječak iz video priloga 223 koji su uredili učenici VIII razreda iz OŠ „Božidar Vuković Podgoričanin“ iz Podgorice, snimljen 10.3.2020. godine

U video prilogu ste mogli čuti da je Evropski parlament institucija u kojoj se donose zakoni u državama Evropske unije, sa sjedištima u Briselu, Strazburu i Luksemburgu. Čuli ste da Evropski parlament ima preko 700 poslanika i da poslanici donose, mijenjaju i dopunjuju zakone za sve građane Evropske unije.

Evropski parlament postoji da bi se jasno i kanalisano čuo glas građana Evropske unije. Predstavnici svih zemalja članica Evropske unije zalažu se za interese svih građana u EU, ne samo građana svoje države. Postoji jedinstven glas koji ujedinjuje narode u EU, sa vjerom da je moguće sačuvati mir i prosperitet na kontinentu Evrope, ujedninjenim snagama.

Zakoni koje donose poslanici Evropskog parlamenta omogućavaju funkcionisanje i primjenu u praksi ideje o ujedinjenom djelovanju svih građana EU za opšte dobro svih država članica, kao i čitave Evrope, u želji da se i preostale države Evrope pridruže Uniji.

Zakoni koje oni donose odnose se na razne oblasti života, na sve ono što se usko tiče života svih građana koje predstavljaju. Zato je izuzetno važno da ovi zakoni, kao i zakoni koje donose države pojedinačno na svojim teritorijama, budu doneseni na promišljen način, sa namjerom da imaju jasne smjernice o primjeni u praksi i da, prije svega, budu na korist svih građana.

  • • Da li ste nekada čuli ili poznajete neki od zakona koje je donio Evropski parlament za građane EU?
  • • Da li se možete sjetiti nekog od zakona koji je Skupština Crne Gore imala na raspravi ili donijela u bliskoj prošlosti? Možda neki od zakona koji je u obliku predloga zakona još uvijek?
  • • Ako je odgovor da, šta vas je navelo da obratite pažnju na taj zakon i zapamtite da postoji?
  • • Šta je po vama važno kada se govori o predlaganju i donošenju zakona u Crnoj Gori? Kako mislite da bi oni trebalo da se pripremaju? Kakvi bi trebalo da budu kada se donesu, tj. kada postanu važeći u državi?
  • • Razmislite o ovim pitanjima predlaganja i donošenja zakona, samo sada kada je u pitanju Evropska unija.