Loading color scheme

Isječak iz video priloga 27 koji su uredili učenici IV razreda iz OŠ „Štampar Makarije“ iz Podgorice, snimljen 15.10.2014. godine

Obrazovanje je jedan od najvažnijih zahtjeva modernog društva. Cjeloživotno učenje i funkcionalno znanje postaju standardi kvaliteta življenja i na svakom koraku se traže oni koji su spremni iznova i iznova da uče, na formalan (obrazovne ustanove), neformalan (organizacije, neformalne grupe) i informalan (individualno) način. Takođe se traži da stečeno znanje umijemo primijeniti i prenijeti drugima, naročito se ovo odnosi na poslovno okruženje. Od mladih ljudi se očekuje da budu spremni i potkovani znanjem i vještinama za sve ono što ih u životu, kroz školovanje i poslovni i privatni angažman, čeka.

Evropska unija svoj obrazovni sistem zasniva na nekoliko principa koji su usko vezani za sve prethodno navedeno. Traži se takozvano kompetentno znanje, zasnovano na nizu kompetencija, tj. sposobnosti koje će da odrede vid izražavanja ličnosti i njen doprinos i angažman u društvu. To kompetentno znanje je potrebno da bude funkcionalno, tj. primjenjivo. Šta to znači?

U obrazovanju Evropske unije prepoznaje se osam ključnih kompetencija potrebnih za uspješno sticanje i produkovanje znanja i vještina.

 • Komunikacija na maternjem jeziku – jasno usmeno i pisano izražavanje misli i osjećanja i njihovo tumačenje;
 • Komunikacija na stranom jeziku – sposobnost razumijevanja i ličnog izražavanja u usmenom i pisanom obliku na nekom od stranih jezika;
 • Matematička pismenost i osnovne kompetencije u nauci i tehnologiji – služi u svrhu praktične primjene logičnog i konstruktivnog razmišljanja u svakodnevnom životu;
 • Digitalna pismenost – korišćenje kompjuterskih vještina u svakodnevnom životu;
 • Učiti kako učiti – znati kako da dođemo do znanja i kako da ga koristimo;
 • Interpersonalne i građanske kompetencije – znati kako se ponašati u društvu i zajednici u kojoj živimo;
 • Preduzetništvo – umjeti osmisliti i realizovati neku ideju, kao i podržati druge u ostvarivanju svojih ideja;
 • Kulturološka ekspresija – kreativno izražavanje kroz sve vidove umjetnosti.

Sada kada smo se podsjetili na to koje su ključne kompetencije važne za razvoj svake ličnosti, opet ponavljamo – jako cijenjene i uzete za osnove obrazovanja u Evropskoj uniji, možemo stvoriti sliku o osnovnim sadržajima kojima se bavi obrazovni sistem, tj. institucije i ustanove u Evropskoj uniji. Ti sadržaji se konstantno mjere i procjenjuju da bi bili u dobroj relaciji sa stvarnim životom, što znači da bi bilo ko ko usvaja određeno znanje ili vještinu mogao to znanje dobro da upotrijebi u svim, više ili manje izazovnim, životnim situacijama.

Možemo reći da znanje za koje ne znamo za šta nam služi, mnogo i ne vrijedi. Ukoliko bismo stalno ovako procjenjivali, možda bismo i daleko dogurali i sve više otkrivali nova polja djelovanja i doprinosa koji možemo dati i u svom privatnom okruženju i u društvenom životu.

 • • Da li su vam poznate gore navedene kompetencije?
 • • Možete li napraviti ličnu procjenu, u čemu ste vi jako dobri, u čemu možete reći da ste isto dobri, a na čemu biste mogli ili željeli poraditi?
 • • Možete li za nešto gore navedeno reći za sebe da ste odlični? Ako je odgovor da, na osnovu čega to možete potvrditi?