Loading color scheme

 Isječak iz video priloga 54 koji su uredili učenici odjeljenja V-3, OŠ „Savo Pejanović“ iz Podgorice, snimljen 19.12.2014. godine

Na samom početku, kao što ste mogli da vidite i čujete i u našem kratkom i inovativnom prilogu, da se podsjetimo na osnovno.
Vlast u Crnoj Gori se dijeli na zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast. Zakonodavnu granu vlasti predstavlja Skupština Crne Gore, izvršnu granu Vlada Crne Gore, a sudsku sudovi koji postoje u Crnoj Gori. Po Ustavu Crne Gore odnos vlasti počiva na ravnoteži i međusobnoj kontroli. Ovo je važno iz razloga što vlast nije dobro da bude skoncentrisana samo kod jednog čovjeka, već da svi oni pametni, sposobni, aktivni i stručni građani, koje je narod izabrao da budu dio vlasti, spremno daju svoj doprinos u vođenju vlasti. Drugim riječima, da mnogo ljudi bude uključeno u nju, kroz institucije koje je predstavljaju. Ako se opet pitate koje institucije, to su ove gore, navedene na početku teksta. Skupština kao zakonodavna grana vlasti donosi zakone, Vlada ih izvršava, a sudovi prate da se sve to sprovodi po Ustavu i zakonu.
Kako bismo ovo sve mogli drugačije reći? Svako obavlja svoj dio posla, a istovremeno prati i šta ove druge dvije strane rade, jer cijela priča o vlasti je zasnovana na jakoj i lančanoj povezanosti ove tri grane. Dakle, nema ravnoteže i dobrog funkcionisanja vlasti ako bilo koja od ove tri grane zakaže u nečemu. Tada trpe svi, a najviše mi građani – i djeca i stari i mladi. I oni koje ova tema ne zanima pretjerano, kao i oni koje zanima.
Važno je napomenuti da je vlast tu u državi kao servis građanima, da bi njeni građani mogli živjeti što kvalitetnijim i uspješnijim životom, da bismo svi imali sve što na treba, disali punim plućima, pomagali jedni drugima i znali svoje mjesto u društvu. Takve uslove treba da obezbjeđuju oni koji su predstavnici vlasti u državi. Oni su tu zbog građana, da služe građanima, da budu vlast po mjeri građana.

• Jeste li vi razmišljali o tome kakva vlast treba da bude? Možete li izlistati niz poželjnih karakteristika?
• Kako zamišljate komunikaciju vlasti sa građanima?
• Kako zamišljate saradnju između Skupštine, Vlade i sudova? Znate li nešto o tome, kako zaista funkcioniše?
• Zašto je, po vama, podjela vlasti još važna?