Loading color scheme


 Isječak iz video priloga 189 koji su uredili učenici od II do IV razreda, Medresa „Mehmet Fatih“ iz Tuza, snimljen 4.3.2019. godine

Drage učenice i dragi učenici,
Skupština Crne Gore, kao zakonodavna grana vlasti, donosi Ustav i zakone za sve građane Crne Gore. Donošenje kvalitetnih zakona i kroz njih uspostavljanje pravne države jedan je od najvažnijih zadataka državnog aparata. Njihovo dobro sprovođenje takođe – Vlada Crne Gore, kao i praćenje da li se zakoni donose i sprovode pravilno – sudovi Crne Gore.
Skupština se kroz svoje funkcije bavi i drugim pitanjima važnim za samo sprovođenje vlasti – kontroliše rad Vlade, bira sastav Vlade, predstavlja narod. Ipak, mi ćemo ovdje staviti fokus na donošenje zakona.
Proces donošenja zakona je složen proces i ima niz faza – od inicijative, nacrta, predloga pa do finalne faze usvajanja ili ne usvajanja predloga zakona. Poslanici kao prestavnici naroda donose zakone, a građani imaju mogućnost da prate proces donošenja zakona. Taj proces je, dakle, javan i važno je da bude javan, pošto se zakoni donose za sve građane i važe za sve građane u Crnoj Gori.
Sada shvatate zašto je Skupština Crne Gore važna institucija. Ona zajedno sa Vladom i sudovima u Crnoj Gori čini spregu vlasti i odlučuje o najvažnijim pitanjima u Crnoj Gori.
Funkcionisanje Skupštine kao doma građana u praksi je dokaz funkcionisanja demokratije. Možemo da kažemo da ruka građana kroz Skupštinu doseže do poluge upravljanja vlašću. Ta ruka pomjera polugu potezima koji predstavljaju volju građana, onakvu volju kakva je u datom trenutku. Volja građana se iz mandata u mandat može mijenjati pa se time i sastav Skupštine, manje ili više, mijenja svake četvrte godine, nakon parlamentarnih izbora na kojima se biraju poslanici.
Zaključujemo da je poštovanje volje građana kroz sami rad Skupštine ključno u funkcionisanju demokratije. Time Skupština ima važan zadatak – da je stalno u dosluhu i komunikaciji sa svojim građanima, da bude otvorena za građane. Konkretan primjer otvorenosti parlamenta za građane je i edukativni program Demokratske radionice „Barbara Pramer“ i vaše učešće u njima. Konkretan primjer, dragi učesnici Demokratskih radionica, je i ovaj prilog koji ste snimali u plenarnoj sali Skupštine, u poslaničkim klupama.

    • A koje su to još mogućnosti za sprovođenja volje građana u praksi?
    • Možete li navesti još neki primjer otvorenosti Skupštine Crne Gore za svoje građane? Možete li i vi dati neki svoj predlog u ovom smislu?
    • Da li ste već posjetili Skupštinu Crne Gore? Ako jeste, da li je to bilo kroz učešće na Demokratskim radionicama ili na neki drugi način?
    • Ako ste posjetili Skupštinu, kakav utisak je ta posjeta ostavila na vas i šta ste iz nje naučili?
    • Izdvojite nekoliko stvari zbog kojih vi mislite da je Skupština Crne Gore kao institucija važna da postoji u državi.