Loading color scheme

Isječak iz video priloga 134 koji su uredili učenici odjeljenja IX-1, OŠ „Dašo Pavičić“ iz Herceg Novog, snimljen 23.2.2017. godine

Naši učesnici u prilogu, na kreativan način, objašnjavaju šta je to demokratija. Oni tokom razgovora biraju nekoliko ključnih pojmova koje vezuju za demokratiju: tolerancija, nediskriminacijaravnopravnost, odgovorno ponašanje, sloboda govora, aktivni građani i dijalog. Ostavljamo vama da o njima malo dublje razmislite...
A ima li još pojmova koje možemo vezati za demokratiju? Naravno da ima! Demokratija je složena ljudska tvorevina i mnogi narodi i mnoge generacije su ulagale i ulažu izuzetne napore da mogu da kažu da u njihovom društvu demokratija funkcioniše u praksi. I uvijek je to otvoren i uzlazan put, sa još milja koje treba preći. Zašto je to tako? Prosto, jer je u prirodi čovjeka da se usavršava i da stalno ide naprijed.
Mi najčešće kažemo da je demokratija vladavina naroda. Znate već: demos – narod, kratein – vladati. A šta to, u stvari, znači? Pa, mnogo je načina kako ovo možemo objasniti, a mi ćemo ovdje napraviti jedan sažetak, koji će vam, nadamo se, pomoći da razumijete šta znači.
Svi građani jednog društva podjednako su važni. Vrijednost jednog ljudskog bića je neprocjenjiva. Zato je važno da se svaki građanin, u društvu u kojem živi, osjeća dobrodošlo, sigurno i korisno. Ako kažemo korisno, to znači da na neki način i daje doprinos životu u tom društvu, dakle, pomalo da vlada. A pomalo vlada ako se i nešto pita, tj. ako se na određeni način čuje njegovo mišljenje. (Vidi prilog o izborima). Još ćemo reći da sve naše građane, odnosno sve nas zajedno, mi jednim imenom zovemo narod. Narod koji se pita i čije mišljenje se čuje, tada i vlada i ima mogućnost da kreira i utiče na kvalitet života u državi u kojoj živi.
Eto, zato je demokratija toliko popularna i svuda se o njoj priča, pa evo pričamo i mi sada zajedno, iako preko kompjuterskih ekrana.
I da zaključimo, opet uz odgovore i mišljenja vaših drugara iz priloga, da demokratski podijelimo teret razmišljanja o demokratiji.

 • Oni su rekli:
  • „Demokratija je pravo građana.“
  • „Demokratija je društvo slobodnih građana.
  • „Demokratija je društvo odgovornih građana.“
  • „Demokratija je sloboda govora.“

  A šta vi mislite?

  • Šta je demokratija?
  • Kako narod vlada?
  • Ako bi vas neko zamolio da opišete jedno demokratsko društvo, kako bi to zvučalo ili kako bi ono izgledalo?
  • Često čujemo izraz „demokratski način“. Opišite jednu situaciju u školi koju ste riješili na demokratski način, recimo.
   I još nešto! Šta mislite, kako se osjeća čovjek koji živi u demokratskom društvu?