Loading color scheme

O nama

Demokratske radionice „Barbara Pramer” su edukativni program koji se od oktobra 2012. godine realizuje pod okriljem Skupštine Crne Gore. Program je nastao kroz saradnju austrijskog i crnogorskog parlamenta i do sredine 2014. godine finansijski je bio podržan od strane austrijske fondacije ERSTE, a tehničku i stručnu pomoć pružala je NVO Forum mladi i neformalna edukacija. Nakon toga, Skupština preuzima realizaciju programa sopstvenim resursima. 
U okviru programa djeca osnovnoškolskog uzrasta stiču znanja o parlamentarnoj demokratiji, funkcionisanju parlamenta, donošenju i primjeni zakona i drugim temama iz oblasti građanskog obrazovanja. U pažljivo smišljenim radionicama, djeca i mladi uzrasta od osam do petnaest godina uče kako funkcioniše demokratija i sa njom povezani koncepti, uz pomoć obučenih edukatora kroz niz interaktivnih i kreativnih obrazovnih metoda.
Program ima za cilj da jača interesovanje kod mladih za demokratiju i političke procese, omogući upoznavanje sa radom poslanika i parlamenta kao institucije i doprinese njihovom boljem razumijevanju. U okviru radionice, djeca imaju priliku i da posjete prostorije Skupštine Crne Gore, upoznaju se sa načinom rada, nadležnostima i istorijatom institucije, a iz prostorija za novinare i uživo osjete atmosferu rasprave i usvajanja zakona.
Radionice se realizuju na tri teme: „Demokratija i parlament”, „Evropska unija” i „Ljudska prava”, a u sklopu prve teme učenicima je omogućena posjeta Skupštini. Stečena saznanja i utiske učesnici koriste za izradu novinskih, radio ili video priloga. U sklopu programa organizuju se i posjete poslanika i drugih domaćih i stranih zvaničnika.
Školama se od 2015. godine nudi mogućnost prijave za mobilne radionice, gdje trenerski tim odlazi u školu i realizuje radionicu na jednu od navedenih tema sa odjeljenjem u školskom ambijentu.

Dokumenta za prijavu:
Prijava za škole
Spisak učenika
Pismo nastavnicima
Roditeljsko odobrenje