Loading color scheme

O nama
Milka
Trenerica

Poruka djeci:
Poštujte različitosti, jer nas one čine bogatijim.

Jelena
Trenerica

Poruka djeci:
ŽIVI DEMOKRATIJU, JER DEMOKRATIJA SI TI!

Slavica
Trenerica

Poruka djeci:
Ako poštujete druge i znate svoja prava, a ne zloupotrebljavate ih; ako ste aktivni u školi i zajednici, i to koristite za lični razvoj; ako znate šta želite i to i kažete, a time ne ugrožavate druge; ako ste spremni da prihvatite drugačije od vas i pomognete im; ako ste spremni da učite i napredujete i time date doprinos društvu; ako ste tolerantni i bez predrasuda; ako razumijete pravila i zakone države i pridržavate ih se, onda ste spremni da budete aktivni građani društva u kome živite i da date doprinos njegovoj izgradnji.