Loading color scheme

O nama

Demokratske radionice „Barbara Pramer” predstavljaju edukativni program koji realizuje Skupština Crne Gore.
Program ima za cilj da jača interesovanje kod mladih za demokratiju i političke procese, omogući upoznavanje sa radom poslanika i parlamenta kao institucije i doprinese njihovom boljem razumijevanju.
U pažljivo osmišljenim radionicama, djeca i mladi uzrasta od osam do petnaest godina uče kako funkcioniše demokratija i sa njom povezani koncepti.

  • Interaktivne metode
  • Produkt koji djeca prave
  • Obilazak zgrade Skupštine Crne Gore
IMG 4668

Preko 26000 učesnika

Posvećeni smo da što većem broju učenika prenesemo građansko obrazovanje i njegov značaj.

Profesionalni edukatori

Naši edukatori su tu da vašim učenicima prenesu što više znanja i doprinesu što većem timskom radu među njima.

Interaktivne metode

Kroz interaktivne metode, naši učesnici mogu naučiti mnogo o građanskom obrazovanju, kao i kako se prave novine, radio ili video prilozi, rad u grupi i slično.

Demokratske radionice „Barbara Pramer” su edukativni program koji se od oktobra 2012. godine realizuje pod okriljem Skupštine Crne Gore. Program je nastao kroz saradnju austrijskog i crnogorskog parlamenta i do sredine 2014. godine finansijski je bio podržan od strane austrijske fondacije ERSTE, a tehničku i stručnu pomoć pružala je NVO Forum mladi i neformalna edukacija. Nakon toga, Skupština preuzima realizaciju programa sopstvenim resursima. 
U okviru programa djeca osnovnoškolskog uzrasta stiču znanja o parlamentarnoj demokratiji, funkcionisanju parlamenta, donošenju i primjeni zakona i drugim temama iz oblasti građanskog obrazovanja. U pažljivo smišljenim radionicama, djeca i mladi uzrasta od osam do petnaest godina uče kako funkcioniše demokratija i sa njom povezani koncepti, uz pomoć obučenih predavača/trenera kroz niz interaktivnih i kreativnih metoda.
Program ima za cilj da jača interesovanje kod mladih za demokratiju i političke procese, omogući upoznavanje sa radom poslanika i parlamenta kao institucije i doprinese njihovom boljem razumijevanju. U okviru radionice, djeca imaju priliku i da posjete prostorije Skupštine Crne Gore, upoznaju se sa načinom rada, nadležnostima i istorijatom institucije, a iz prostorija za novinare i uživo osjete atmosferu rasprave i usvajanja zakona.
Radionice se realizuju na tri teme: „Demokratija i parlament”, „Evropska unija” i „Ljudska prava”, a u sklopu prve teme učenicima je omogućena posjeta Skupštini. Stečena saznanja i utiske učesnici koriste za izradu novinskih, radio ili video priloga. U sklopu programa organizuju se i posjete poslanika i drugih domaćih i stranih zvaničnika.
Školama se od 2015. godine nudi mogućnost prijave za mobilne radionice, gdje trenerski tim odlazi u školu i realizuje radionicu na jednu od navedenih tema sa odjeljenjem u školskom ambijentu.

Slavica

Trenerica

Poruka djeci:
Ako poštujete druge i znate svoja prava, a ne zloupotrebljavate ih; ako ste aktivni u školi i zajednici, i to koristite za lični razvoj; ako znate šta želite i to i kažete, a time ne ugrožavate druge; ako ste spremni da prihvatite drugačije od vas i pomognete im; ako ste spremni da učite i napredujete i time date doprinos društvu; ako ste tolerantni i bez predrasuda; ako razumijete pravila i zakone države i pridržavate ih se, onda ste spremni da budete aktivni građani društva u kome živite i da date doprinos njegovoj izgradnji.

Jelena

Trenerica

Poruka djeci:
ŽIVI DEMOKRATIJU, JER DEMOKRATIJA SI TI!

Milka

Trenerica

Poruka djeci:
Poštujte različitosti, jer nas one čine bogatijim.