Loading color scheme

Novosti

Osnovci povodom Međunarodnog dana šuma razgovarali sa poslanicom Zoronjić

TPL_BY

Edukativni centar Skupštine Crne Gore povodom Međunarodnog dana šuma, 21. marta organizovao je virtuelno druženje učenika/ca devetog razreda OŠ „Jagoš Kontić“ iz Nikšića sa poslanicom Skupštine Crne Gore Suadom Zoronjić, na temu „Šume su pluća planete – Kako koristiti a sačuvati šume?“.

09-6Učenici/ce su imali priliku da budu u ulozi mladih novinara i novinarki i iz svojih školskih klupa, a putem video-konferencijskog sistema, intervjuišu poslanicu Zoronjić, koja je i članica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje Skupštine Crne Gore.
Osnovce je, između ostalog, zanimalo kako šume na jugu Crne Gore utiču na klimu tog područja, kako štite od nepovoljnih klimatskih uslova, da li bi se i kojim mjerama mogla spriječiti sječa šuma za ogrijev, kao i na koji način naša država štiti šume, te šta poslanici rade povodom toga.
Poslanica Zoronjić, odgovarajući na pitanja učenika istakla je da je važnost očuvanja šuma od neprocjenjivog značaja za sve ljude na planeti, te da jedino kroz odgovoran, „domaćinski“ odnos prema prirodi i našim šumama možemo doprinijeti da se štetni uticaj emisije CO2 smanji, a time i ograniče posljedice po prirodu i život ljudi.
Ono što poslanici mogu iz svoje uloge da doprinesu jeste da vode računa da se unaprijedi zakonska regulativa u ovoj oblasti, kao i da se pojača kontrola nelegalne sječe šuma, u dijelu jačanja inspekcijskog nadzora i kontrole sklopljenih ugovora o koncesijama za korišćenje šuma.
Sa druge strane, svako od nas može da da doprinos, na način što ćemo uzeti učešće u akcijama pošumljavanja i tako što ćemo nastojati da održimo ravnotežu između potrebe za resursima kakav su šume i potrebe za očuvanjem životne sredine.
Poslanica Zoronjić je istakla da joj je drago što su učenici iskazali interesovanje za ovu temu, kao i što djeca tog uzrasta na vrlo zreo i ozbiljan način razmišljaju na temu zaštite životne sredine. Ona je tokom razgovora sa osnovcima poručila da treba što više raditi na podmlađivanju prirode, pošumljavati i sačuvati prirodne resurse.
„Hvala vam što ste mi pružili mogućnost da učestvujem u ovoj aktivnosti i time vratili u školske klupe, jer moj primarni posao je rad sa učenicima. Vaša pitanja su izuzetno značajna, njima treba u većoj mjeri da se bave i stariji od vas, ali vi ste naša budućnost. Ako imamo veću šumsku površinu, radimo na pošumljavanju i na očuvanju šuma, imajući u vidu njihovu korisnost, na taj način dajemo veliki doprinos, jer je funkcija šuma u cjelokupnom životnom procesu velika“, rekla je poslanica Zoronjić, odgovarajući na pitanja.
Tokom druženja obratila se i vršiteljka dužnosti direktorice škole Ranka Laković, koja je tom prilikom iskazala zadovoljstvo zbog toga što je Edukativni centar organizovao ovo virtuelno druženje, kao i zbog spremnosti poslanice Zoronjić da izdvoji vrijeme za razgovor sa učenicima.
Onlajn druženje jedna je u nizu aktivnosti koje Edukativni centar realizuje u saradnji sa crnogorskim osnovnim školama u cilju približavanja Skupštine, njenih predstavnika, nadležnosti i aktivnosti građanima, ali prvenstveno djeci i mladima.