Loading color scheme

Novosti

Poslanik Andrija Nikolić posjetio Demokratske radionice „Barbara Pramer“

TPL_BY

Andrija Nikolić, predsjednik Odbora za međunarodne odnose i iseljenike, posjetio je danas Demokratske radionice „Barbara Pramer", gdje je razgovarao sa učenicima V-4 OŠ „Dašo Pavičić" iz Herceg Novog, koji su se danas, u ulozi novinara, bavili temom Demokratija i parlament, odnosno pitanjima u vezi sa aktivnim građanima, izborima i donošenjem zakona.

U prijatnoj atmosferi i odgovorima prilagođenim djeci, poslanik je učesnicima poručio da je važno da budu aktivni građani i da učestvuju na raznim događajima i skupovima, kao što su demokratske radionice, jer ne taj način mogu da prepoznaju i približe problem poslanicima, predstavnicima građana. Poručio je da je dijete najvažniji čovjek i da je kao takav važan za zajednicu; da upravo djeca pomažu svojim sugestijama, ukazajući na dječije interese, kao i na moguće načine za unapeđenje života, kako djeteta, tako i zajednice.

U nastavku, poslanik je objasnio djeci kako teče izborni proces, koje vrste izbora postoje u Crnoj Gori i uporedio izborni proces u državi sa izbornim procesom u školskoj zajednici. Poručio im je da glasaju slobodno i da se sami opredeljuju u odnosu na ono što će biti ponuđeno i dodao da se nada da će politička kultura biti na višem nivou kada oni budu u prilici da iskoriste svoje biračko pravo.

U završnici posjete, poslanik je objasnio proces donošenja zakona, pokazao Ustav Crne Gore i ukazao na najvažnije ustavne principe, a potom i odgovorio na dodatna pitanja u vezi sa ličnom motivacijom za uključivanje u politiku. Poslanik Nikolić je, takođe, iskazao zadovoljstvo zbog učešća u programu i dodao da su Demokratske radionice „Barbara Pramer" odlična ideja koju treba stalno da unapređujemo, te da je važno da mlade generacije upoznajemo sa pravilima, zakonima i svime što je vezano za funkcionisanje države.

Demokratske radionice „Barbara Pramer" su edukativni program Skupštine Crne Gore, u okviru kojeg djeca koja pohađaju osnovnu školu, na četvoročasovnoj radionici, stiču znanja o parlamentarnoj demokratiji, donošenju i primjeni zakona, aktivnim građanima, vrijednostima i istorijatu Evropske unije i univerzalnim principima pretočenim u ljudska i dječija prava.