Loading color scheme

Snimili smo 200. video produkt

Učenici devetog razreda osnovne škole „Jagoš Kontić“ iz Nikšića realizovali su, 18. aprila 2019. godine, 200. video produkt kroz učešće u edukativnom programu Demokratske radionice „Barbara Pramer“.

 

Ovom prilikom, učesnici radionice su kreirali video emisiju na temu ljudskih prava, predstavljajući naučeno znanje o ljudskim pravima, o tome šta je identitet i o važnosti dječijeg prava na najbolji interes djeteta, koje su stekli tokom radionice.

Kreiranje video emisije tokom svake radionice bude uzbudljiv izazov kojem učesnici radionica idu rado u susret. Gledajući rezultate svog rada, na kraju radionice, učenici otvoreno, a opet ponekad stidljivo ili sa iznenađenjem, pokazuju ponos što su uradili nešto što nisu bili sigurni da će moći u datom intervalu vremena, koje predstavlja tri sata intenzivnog rada na obradi teme, pripremi i realizaciji video priloga.